Desmod Tutu

Desmond Tutu se narodil roku 1931 v Jihoafrickém Klerksdorpu. V jeho 17 letech zahájila jihoafrická vláda politiku striktní rasové segregace nazvanou apartheid. V rámci tohoto systému ovládaly 4 miliony bílých občanů 23 milionů obyvatel ostatních barev kůže, kterým byla odpírána základní lidská práva.

Svou kariéru zahájil jako učitel, ale opustil ji kvůli nespokojenosti s přístupem k černošským dětem. Ty chodily do školy jen na 3 hodiny denně, a neučily se matematiku, vědy ani jiné akademické předměty, protože se předpokládalo že se stanou služebnictvem bělochů.

Desmond Tutu studoval teologii, a roku 1960 byl vysvěcen na kněze. V roce 1976 policie zahájila v ghettu Soweto palbu na 10 000 studentů středních škol, kteří protestovali proti nespravedlivému zacházení. Tato tragédie zahájila v Sowetu povstání, během kterého jihoafrická vláda zabila více než 500 mladých protestujících. Jako odpověď na tuto událost vedl Desmond Tutu mírové pochody, které požadovaly ekonomické sankce proti Jižní Africe. V roce 1986 se stal prvním černochem, který byl jmenován arcibiskupem anglikánské církve v Jižní Africe.

Jeho aktivity a nenásilné protesty vedly ke konci apartheidu. 27. dubna 1994 uspořádala Jihoafrická republika první otevřené volby a Nelson Mandela se stal prvním černým prezidentem země. Arcibiskup Tutu pokračuje ve své práci v oblasti lidských práv a rovnoprávnosti. V poslední době se zaměřuje na ochranu práv homosexuálů po celém světě. Členem PeaceJam je od roku 1996