banner PeaceJam ČR - inspirujeme - vzděláváme - konáme

PeaceJam je ucelený a prověřený vzdělávací program vhodný jako obsah do třídnických hodin a pro průřezová témata.

V České republice je dostupný zdarma s plnou metodickou podporou českého týmu.

Jsme jediná organizace na světě, ve které společně dlouhodobě spolupracuje 14 laureátů Nobelovy ceny za mír s cílem rozvíjet vůdčí schopnosti a hrdinství v mladých lidech.

Žáky a studenty od 6 do 18 let vedeme k pozitivnímu myšlení a touze aktivně měnit sami sebe i své okolí.

PeaceJam - inspirace - akce - vzdelavani
ilustrační obrázek - vzdělávání

Učitelé základních a středních škol od nás dostanou kompletní metodickou podporu.

PeaceJam inspirace

Na konferencích inspirujeme žáky při osobních setkáních s laureáty Nobelovy ceny míru.

ilustrační obrázek - akce

Mladé lidi vedeme ke konkrétním akcím, kterými mohou zlepšit život ve svém okolí.

Peace Jam - Manuál Junioři

Junioři

1.–5. třída
Dobrodružství s příběhy 14 laureátů Nobelovy ceny míru.

Peace Jam - Manuál Lídři

Lídři

6.–9. třída
Podpora vůdčích schopností a uvědomování si vlastní hodnoty prostřednictvím studia příběhů 14 nositelů Nobelovy ceny míru.

Peace Jam - Manuál Ambasadoři

Ambasadoři

15–18 let
(SŠ a gymnázia)
Laureáti Nobelovy ceny míru inspirují mládež k pozitivní změně.

Peace Jam - Manuál Soucit v akci

Soucit v akci

11–18 let
(II. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia)
Budování tolerantních komunit.

PeaceJam ČR - ilustrační obrázek

V roce 2014 byla spuštěna mezinárodní kampaň „One Billion Acts of Peace“, jejímž cílem je motivovat mladé lidi ke konkrétním činům pro zlepšení situace v jejich nejbližším okolí.

Zaměřuje se na nejpalčivější témata naší doby, jako je např. řešení konfliktů, dostupnost čisté vody, extrémní chudoba, nemoci, rasismus, násilí, zhoršování životního prostředí, lidská práva, vzdělávání komunit a další.

PeaceJam – ikona manuály

Manuály

Kompletní metodická podpora pro učitele základních a středních škol.
PeaceJam – ikona filmy

Filmy

Doplňující materiál ve formě biografických filmů z dílny PeaceJam.
PeaceJam – ikona konference

Konference

Inspirativní osobní setkání žáků s laureáty na konferencích.
PeaceJam – ikona jamování

Jamování

Představení programu na školách formou hudební improvizace.

Jak může vypadat Peace Jamování u vás ve škole?
Můžete si to s námi vyzkoušet.

Naše poslání

Učíme mladé lidi poznávat sami sebe, rozvíjet vůdčí schopnosti a hrdinství, respektovat sebe i druhé a povzbuzujeme je k pozitivním změnám v jejich okolí.

O PeaceJamu

Přinášíme ucelený, prověřený a vyzkoušený vzdělávací program pro žáky ve věku od 6 do 18 let.

Naši laureáti

Inspirujeme příběhy 14 laureátů Nobelovy ceny za mír k soucitu s ostatními lidmi, zvířaty a s naší planetou.

Podpořte nás

Pokud chcete podpořit naši činnost a šíření programu PeaceJam v českých školách, nabízíme k tomu několik možností.