Ambasadoři

15–18 let (SŠ a gymnázia)

Laureáti Nobelovy ceny míru inspirují mládež k pozitivní změně.

 

 

Peace Jam - Manuál Ambasadoři

Výukový program pro žáky ve věku 15–18 let zkoumající problematiku míru a násilí, identity a rozdílností v případových studiích 14 osobností, které dokázaly uskutečnit velké změny. Žákům poskytuje nástroje a inspiraci, jak mohou měnit sami sebe a své nejbližší okolí.

– PŘIPRAVUJEME –

Máte zájem o další lekce?