Lídři – starší žáci

6.–9. třída

Podpora vůdčích schopností a uvědomování si vlastní hodnoty prostřednictvím studia příběhů 14 nositelů Nobelovy ceny míru.

Peace Jam - Manuál Lídři

Výukový program zaměřený na žáky ve věku 11–14 let představuje životní příběhy z mládí 14 mírových hrdinů, vede žáky k objevování vlastní osobnosti i své životní cesty a také k hledání možností, jak řešit problémy ve svém okolí.

Sebereflexe
Lekce o vlastním přesvědčení, vzorech
a místě ve světě
Vzorová lekce
ke stažení →

Empatie
Lekce o Alfredu Nobelovi a vžívání se do kůže někoho jiného

 

Mír a násilí
Lekce o Nobelově ceně
za mír a mírových dovednostech

Komunita
Lekce o Rigobertě Menchú Tum a týmové práci

Máte zájem o další lekce?