O PeaceJamu

Všichni mluví o míru, ale nikdo mír neučí. Až se bude vychovávat ke spolupráci a vzájemné solidaritě, tehdy se bude vychovávat k míru.

PeaceJam - Maria Montessori
Maria Montessori
PeaceJam ČR - kluk

Projekt PeaceJam vznikl roku 1996 v USA a od té doby se objevil ve 41 zemích celého světa a zaujal zhruba 1 milion 300 tisíc dětí a dospívajících.

V čele organizace PeaceJam stojí 14 laureátů Nobelovy ceny za mír. Jejich poslání je inspirovat mladé lidi prostřednictvím svých příběhů a vést je k poznání vlastní hodnoty, soucitu s ostatními lidmi, zvířaty a s naší planetou.

V roce 2014 podnítilo 10 laureátů vznik mezinárodní kampaně „One Billion Acts of Peace“ (1 miliarda kroků k míru). Jejím cílem je řešit nejpalčivější problémy naší doby. Do kampaně se dosud zapojilo více než 92 milionů mladých lidí.

PeaceJam je ucelený, prověřený, ozkoušený vzdělávací program pro žáky a studenty od 6 do 18 let, který je v České republice dostupný zdarma a s plnou metodickou podporou českého týmu.

PeaceJam ČR - ilustrační obrázek
„Všichni mluví o míru, ale nikdo mír neučí. V tomto světě jste vychováváni k soutěžení a soutěživost je začátkem každé války. Až se bude vychovávat ke spolupráci a vzájemné solidaritě, tehdy se bude vychovávat k míru.“
— Maria Montessori
banner PeaceJam ČR - inspirujeme - vzděláváme - konáme