Máiread Corrigan

Máiread Corrigan se narodila v roce 1944 chudé katolické rodině v Belfastu. Politicko-náboženský konflikt v Severním Irsku mezi protestanty a katolíky existoval po staletí, ale zhoršil se kvůli ekonomickým a politickým problémům a v letech 1969-1998 probíhal pod názvem "The Troubles", česky "Problémy".

Mnoho katolíků chtělo, aby se Severní Irsko stalo součástí Irské republiky a spojilo se s jižní částí, zatímco mnoho protestantů chtělo, aby Severní Irsko zůstalo součástí Spojeného království. Katolíci a protestanti žili v segregovaných komunitách, navštěvovali oddělené školy a měli odlišná privilegia a práva.

Máiread se stala součástí mírového hnutí kvůli tragické události. 10. srpna 1976 byly tři děti - dvě z jejích synovců a jedna z jejích neteří - zabity neovladatelným vozem nacionalistického střelce irské republikánské armády, který byl zastřelen britskými vojáky.

Její sestra Anne byla při havárii těžce zraněna. Lidé z obou stran konfliktu protestovali proti zbytečným úmrtím dětí. Máiread se připojila k Betty Williams a kamarádce novinářce Ciaran McKeown, a založily místní iniciativu (Community of Peace People) k pořádání týdenních mírových pochodů a demonstrací. Těchto shromáždění se zúčastnilo více než půl milionu lidí ze Severního Irska, Irské republiky a britské pevniny, aby žádali o ukončení násilí.

Máiread se od té doby snažila podporovat dialog mezi rozdělenými komunitami prostřednictvím proslovů, psaných textů a účasti na místních mírových iniciativách. Společně s dalšími nositelkami Nobelovy ceny za mír založila Nobelovu ženskou iniciativu, aby upozornily na práva žen a dětí po celém světě. Členkou PeaceJam je od roku 1996.