Jitka Hájková

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného myšlení a vyvine cit osobní zodpovědnosti“

—  Jan Amos Komenský

Jitka Hájková
Bára - mravenec a list

Hlavní metodička

Své vzdělání zaměřila na studium jazyků, v doktorském studiu si ale vybrala byzantské umění. Obdivuje výtvarné umění a sama také amatérsky maluje. Má ráda přírodu, pěstuje bylinky a věří v jejich uzdravovací schopnosti. Je zakladatelkou metodických center ve vzdělávacích společnostech a v současné době pracuje jako ředitelka vzdělávacího centra a podílí se na metodické podpoře projektů pro školy.