Desmond Tutu

Získal Nobelovu cenu míru v roce 1984 za odvážné hledání nenásilného řešení politiky apartheidu v Jižní Africe.

Desmond Tutu
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek

Desmond Tutu se narodil roku 1931 v Jihoafrickém Klerksdorpu. V jeho 17 letech zahájila jihoafrická vláda politiku striktní rasové segregace nazvanou apartheid. V rámci tohoto systému ovládaly 4 miliony bílých občanů 23 milionů obyvatel ostatních barev kůže, kterým byla odpírána základní lidská práva.

Svou kariéru zahájil jako učitel, ale opustil ji kvůli nespokojenosti s přístupem k černošským dětem. Ty chodily do školy jen na 3 hodiny denně, a neučily se matematiku, vědy ani jiné akademické předměty, protože se předpokládalo že se stanou služebnictvem bělochů

„Pokud si přeješ mír, nemluv se svými přáteli. Promluv si se svými nepřáteli.“

Desmond Tutu studoval teologii, a roku 1960 byl vysvěcen na kněze. V roce 1976 policie zahájila v ghettu Soweto palbu na 10 000 studentů středních škol, kteří protestovali proti nespravedlivému zacházení. Tato tragédie zahájila v Sowetu povstání, během kterého jihoafrická vláda zabila více než 500 mladých protestujících. Jako odpověď na tuto událost vedl Desmond Tutu mírové pochody, které požadovaly ekonomické sankce proti Jižní Africe. V roce 1986 se stal prvním černochem, který byl jmenován arcibiskupem anglikánské církve v Jižní Africe.

Desmond Tutu
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek

Jeho aktivity a nenásilné protesty vedly ke konci apartheidu. 27. dubna 1994 uspořádala Jihoafrická republika první otevřené volby a Nelson Mandela se stal prvním černým prezidentem země. Arcibiskup Tutu pokračuje ve své práci v oblasti lidských práv a rovnoprávnosti. V poslední době se zaměřuje na ochranu práv homosexuálů po celém světě. Členem PeaceJam je od roku 1996.