Jody Williams

Obdržela Nobelovu cenu míru roku 1997 za vytvoření mezinárodní smlouvy pro zákaz a likvidaci nášlapných min po celém světě.

Jody Williams
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek

Jody Williams se narodila v roce 1950 ve Vermontu v USA. Už jako malá nenáviděla nespravedlnost, protože bývala svědkem toho, jak spolužáci šikanují jejího bratra, který byl hluchý a trpěl schizofrenií. Našla odvahu postavit se násilníkům nejen na školním dvoře, ale později i v globálním měřítku. Stejně jako mnoho mladých lidí v její generaci i ona byla pobouřena nespravedlností vietnamské války a připojila se k protestům proti válce.

„Pro mě není rozdíl mezi ‚obyčejným‘ a ‚mimořádným‘ člověkem v titulu, kterým se honosí, ale v tom, co dělá pro to, aby byl svět lepším místem pro nás všechny.“

Jody Williams získala magisterský titul v oboru výuky cizího jazyka v roce 1976 a další v mezinárodních vztazích na Univerzitě Johna Hopkinse v roce 1984. Dva roky vedla Jody Williams delegace do Střední Ameriky jako koordinátorka vzdělávacího projektu Nikaragua-Honduras. Rovněž působila jako zástupkyně ředitele projektu lékařské pomoci pro Salvador a zaváděla projekty humanitární pomoci.

V říjnu 1992 byla oficiálně zahájena mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min, aby se ukončilo používání, výroba, obchod a schraňování nášlapných min. Jako hlavní stratég kampaně Jody přesvědčila více než 1000 nevládních organizací z více než 60 zemí, aby kampaň podpořily. V roce 1996 se kanadská vláda rozhodla navrhnout mezinárodní smlouvu zakazující nášlapné miny. V prosinci 1997 byla smlouva podepsána 122 zeměmi.

Jody Williams
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek

K dnešnímu dni podepsalo smlouvu o zákazu nášlapných min více než 150 zemí. Jody Williams pokračuje v práci na eradikaci zbraní, jako je kazetová munice a zabijácké roboty. Jody Williams se připojila k ostatním držitelkám Nobelovy ceny při zakládání Nobelovy ženské iniciativy, aby upozornila na práva žen a dětí po celém světě. Jody Williams je členkou PeaceJam od roku 1998.