Oscar Arias Sanchez

Bývalý prezident Kostariky, obdržel Nobelovu cenu míru roku 1987 za úsilí o mírové řešení dlouholetých konfliktů a válek ve Střední Americe.

Oscar Arias Sanchez
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek
Oscar Arias Sanchez se narodil v Kostarice v roce 1941. Když byl malý, Kostarika se stala první zemí, která rozpustila svou armádu, což jí umožnilo investovat do vzdělání, zdravotní péče a životního prostředí.

Vystudoval právo a ekonomii v Kostarice, Spojených státech a Velké Británii, a nakonec získal doktorát v oboru ekonomie. V 70. letech se stal členem sociálně demokratické strany a členem vlády.

„Nejsmrtelnější nemoc je úplné selhání srdce.“

V roce 1986 byl zvolen prezidentem uprostřed občanské války v sousední Nikaragui. Jako prezident přijal opatření k řešení těžkého zahraničního dluhu Kostariky a dalších ekonomických problémů, ale jeho hlavním zájmem bylo pokusit se obnovit mír a politickou stabilitu válkou zničených zemí Střední Ameriky. V únoru 1987 navrhl regionální mírový plán, tzv. „Ariasův plán“, který stanovil datum příměří mezi vládou a povstaleckými silami, zajistil amnestii pro politické vězně a v těchto zemích požadoval svobodné a demokratické volby.

Ačkoli on a vůdci Guatemaly, Salvadoru, Hondurasu a Nikaraguy podepsali tento plán, nebyl nikdy plně uskutečněn, částečně kvůli opozici ze Spojených států, byl ale základem pro mírový proces ve Střední Americe.

V říjnu 1987 získal Oscar Arias Nobelovu cenu míru jako uznání za úsilí o mír v regionu. Za peníze, které dostal s Nobelovou cenou, založil Ariasovu nadaci pro mír a pokrok lidstva, aby podpořil mír, spravedlnost a rovnost ve Střední Americe.

Oscar Arias Sanchez
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek
V letech 2006–2010 byl znovu zvolen prezidentem Kostariky poté, co země pozměnila svou ústavu, aby mu umožnila znovu kandidovat. Pokračuje v úsilí o mír ve Střední Americe a udržuje tak v chodu vizi Ariasova plánu. Od roku 1996 je členem PeaceJam.