Shirin Ebadi

Byla oceněna Nobelovou cenou míru roku 2003 za úsilí o demokracii, mír a práva žen na Středním východě.

Shirin Ebadi
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek
Shirin Ebadi se narodila v roce 1947 v Hamadánu v Íránu. Když byla mladá, její rodina se přestěhovala do hlavního města Teheránu. Shirin a její bratři byli rodiči vychováváni jako rovnocenní. Teprve když byla starší, uvědomila si, že většina íránských dívek je považována za podřadnou a očekává se, že budou tiché a poslušné.

Ve škole si vedla dobře a pokračovala ve studiu práv. V březnu 1969, když Shirin bylo pouhých 22 let, se stala vůbec první soudkyní v Íránu. V roce 1971 pokračovala ve vzdělávání a na Teheránské univerzitě získala doktorát práv.

„Lidská práva jsou univerzálním standardem. Jsou součástí každého náboženství a každé civilizace.“

V 70. letech byl Írán ve stavu neklidu. Írán byl monarchie a jeho vládce Šáh byl nepopulární diktátor. V roce 1979 byl Šáh svržen. Namísto demokracie, jak mnozí doufali, přišla v Íránu k moci náboženská vláda. V čele nové vlády byli muslimští duchovní, vedeni ajatolláhem. Věřili, že ženy a menšiny nemají stejná práva.

Jednou z prvních věcí, kterou prosazovali, bylo odebrat ženám práva. Už nebylo legální, aby ženy pracovaly jako soudkyně. Všechny soudkyně byly propuštěny ze svých funkcí a dostávaly administrativní funkce. Dr. Ebadi, pobouřená touto situací, požádala o předčasný odchod do důchodu. Několik let zůstala doma a starala se o své dvě dcery, psala knihy a pracovala na tom, aby získala práci zpět.

V roce 1992 získala licenci a založila vlastní právnickou praxi. Upřednostňovala případy, které se týkaly nespravedlivého zacházení se ženami a dětmi. Ebadi se stala jedním z nejznámějších právníků v Íránu a bránila rodiny obětí sériových vražd a obětí zneužívání dětí.

Shirin Ebadi
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek
Dr. Ebadi žije ve vyhnanství ve Velké Británii od června 2009 kvůli hrozbám smrti íránskou vládou. Pokračuje v hájení lidských práv po celém světě. Připojila se k ostatním držitelkám Nobelovy ceny za mír a vytvořila Nobelovu ženskou iniciativu, aby upozornila na práva žen a dětí po celém světě.

Shirin Ebadi je členkou PeaceJam od roku 2004.