Sir Joseph Rotblat

Získal Nobelovu cenu míru roku 1995 za snahu o minimalizaci vlivu nukleárních zbraní na mezinárodní politiku a za nukleární odzbrojení.

Sir Joseph Rotblat
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek
Joseph Rotblat se narodil židovské rodině v roce 1908 v polské Varšavě. Jeho rodina během první světové války přišla o všechno. Nakonec mohl navštěvovat Varšavskou svobodnou univerzitu, kde studoval fyziku. Když mu bylo 31 let, odešel do Anglie, aby pracoval ve světově proslulé fyzikální laboratoři na Universitě v Liverpoolu, kde byl vyvinut nový stroj, který dokáže rozdělit atomy. Rozštěpení atomů uvolňuje obrovské množství energie, která může pohánět celé město, nebo se stát nejsmrtonosnější zbraní.

„Viděl jsem, že věda může být v souladu s lidstvem.“

Téhož roku Německo zaútočilo na Polsko a začala druhá světová válka. Ve vědecké komunitě rostly obavy, že Hitlerova vláda vyvine atomovou bombu. Rotblat odešel do Spojených států, aby pracoval na projektu Manhattan, který se zabýval vývojem první atomové bomby. Byl jediným vědcem, který opustil Manhattanský projekt z morálních důvodů, což udělal, když bylo jasné, že Němci atomovou bombu nevyvíjejí. Byl zděšen, když byly na dvě města v Japonsku svrženy atomové bomby a brzy poté změnil zaměření svého výzkumu na lékařskou fyziku.

V roce 1950 se díky využitím svých znalostí o radiaci k výzkumu rakoviny stal profesorem fyziky na Nemocniční lékařské fakultě sv. Bartoloměje. V roce 1955 podepsali Bertrand Russell, Rotblat a další přední vědci, jako je Albert Einstein, manifest upozorňující na svět na nebezpečí jaderných zbraní. Russellův-Einsteinův manifest, jak se jmenoval, vedl k založení Pugwashských konferencí o vědě a světových záležitostech na podporu jaderného odzbrojení. V roce 1995, při padesátém výročí pádu atomových bomb na Nagasaki a Hirošimu, získal profesor Rotblat Nobelovu cenu míru. V roce 1998 byl královnou Alžbětou II. pasován na rytíře.

Sir Joseph Rotblat
PeaceJam ČR - ilustrační obrázek
Sir Joseph Rotblat se stal členem PeaceJam v roce 2003. Zemřel 31. srpna 2005 v Londýně. Jeho odkaz však žije v britské Pugwash a v PeaceJam UK, která byla založena v lednu 2006.